English


Бранислав Вукотић

Виши научни сарадник Астрономске Опсерваторије у Београду


Интереси

Настањивост Галаксије, планетарне маглине, остаци супернових

Ћелијски аутомати, Монте Карло симулације, бутстрап статистика


Учествујем на пројектима

"Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања" - финансира Министарство просвете и науке, Република Србија

"Емисионе маглине: структура и еволуција" - финансира Министарство просвете и науке, Република Србија

"BELISSIMA" - финансира Европска Комисија


Библиографија
(радови на ADS сервису)Популаризација


Контакт

ел. пошта: bvukotic@aob.rs

тел: +381 11 3089 074

канцеларија: 24

Адреса: Астрономска Опсерваторија, Волгина 7,

11060 Београд-74, Србија